KONTAKTY

tel: +421 902 121 376
torcompany@zoznam.sk

NAJPREDÁVANEJŠÍ

naša cena 14,00 EUR
naša cena 2,50 EUR

Reklamačný poriadok
Reklamačný poriadok Záručná lehota je 24 mesiacov a začína plynúť v deň odovzdania tovaru kupujúcemu. Vady tovaru a nároky z toho vyplývajúce musia byť uplatnené kupujúcim do konca záručnej lehoty. Uplynutím záručnej lehoty zaniká právo na uplatnenie reklamácie v celom rozsahu. Reklamácie si spotrebiteľ uplatňuje u predávajúceho, u ktorého bol tovar kúpený. Pri uplatnení reklamácie treba priložiť:  daňový doklad (faktúru alebo blok z registračnej pokladne)  záručný list (ak bol k tovaru priložený)  reklamačný list 1. Kupujúci je povinný čo najpresnejšie opísať chybu, pre ktorú tovar reklamuje. 2. Za chybu tovaru nemožno pokladať zmenu vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej lehoty v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia kupujúcim, či treťou osobou, alebo iného nesprávneho zásahu. 3. Reklamácia, ktorá je oprávnená, je bezplatná. 4. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť. 5. O vybavení reklamácie bude spotrebiteľ informovaný telefonicky.
ZDBkNzM0Y