KONTAKTY

tel: +421 902 121 376
torcompany@zoznam.sk

NAJPREDÁVANEJŠÍ


Obchodné podmienky
Všeobecné obchodné podmienky 1. Všeobecné ustanovenia Kupujúci potvrdením záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásených predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné. 2. Objednanie tovaru Ponúkame Vám možnosť nákupu priamo z Vášho domova, kde môžete nakupovať nonstop. Objednávať si môžete jednoducho a pohodlne pomocou nákupného košíka. Pred začatím spolupráce je kupujúci povinný zoznámiť sa s Obchodnými podmienkami. Objednávky uskutočnené formou e-shopu potvrdí predávajúci písomne spätným e-mailom, a pre kupujúceho sú záväzné ihneď po odoslaní na server. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť predávajúcemu kúpnu cenu v požadovanej výške. Zaväzujeme sa, že svojim odberateľom budeme dodávať len tovar v perfektnom stave a v súladu so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru vyhovujúcich daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky. 3. Potvrdenie objednávky Objednávka je prijatá do 24 hodín 4. Dodací lehoty Vo všeobecnosti je termín dodávky tovaru najneskor 14 pracovních dní od dátumu objednávky ( v prípade platby prevodom 10 pracovních od dátumu prijatia peňazí na účet). Osobný odber v predajni je možný. 5. Zrušenie objednávky Zrušiť objednávku môžete maximálne do 12 hodín po jej odoslaní. Po 12 hodinovej dobe predávajúci začne objednávku kupujúceho realizovať ako záväznú. Po tejto lehote nezaručujeme, že objednávku zrušíme, pretože je možné, že už bude rozpracovaná. Zákazník by si mal dobre premyslieť či má o daný tovar skutočný záujem a až potom odoslať objednávku. Storno objednávky je kupujúci povinný zaslať formou e-mailu na adresu : info@truck doplnky.sk. Predávajúci si vyhrazuje právo zrušiť objednávku(odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak: a) produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať b) zmenila sa cena dodavateľa produktu 6. Platobné podmienky Objednávky z nášho internetového obchodu je možné uhradiť následujúcimi spôsobmi:  V hotovosti pri osobnom odbere Za tovar zaplatíte pri jeho prevzatí na našej predajni Strečno 689.  V hotovosti pri doručení (dobierka) Celkovú sumu za tovar uhradíte až pri preberaní zásielky. Za dobierku účtujeme poplatok 2,00 EUR.  Bankovým prevodom Celkovú sumu za tovar uhradíte vopred. Tovar bude expedovaný do 10 pracovných dni od prijatí platby na náš účet. 7. Ochrana osobných údajov Ochrana osobných údajov na internete je veľmi diskutovanou témou. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme niektoré Vaše osobné údaje vedieť. Všetky informácie o Vašej osobe však budeme používať iba pre našu potrebu a neposkytneme ich v žiadnom prípade nikomu inému. 8. Údaje, ktoré zadávate pri registrácii Ako zákazník (fyzická osoba) musíte pri registrácii v našom obchode uviesť nasledujúce údaje:  Meno a priezvisko  Úplnú poštovú adresu  Adresu elektronickej pošty  Jedno kontaktné telefónne číslo Tieto informácie sú potrebné pre Vašu identifikáciu ako nakupujúceho. Potrebujeme ich k realizácii a zaúčtovaniu Vašej platby za nakúpený tovar, ku komunikácii s Vami a k tomu, aby sme Vám mohli v poriadku doručiť objednaný tovar. Ak si želáte doručiť tovar na inú adresu, ako je adresa uvedená v registračnom formulári, môžete uviesť aj adresu doručenia . Aby ste nemuseli registračné údaje uvádzať pri každom nákupe, máme ich uložené v našej databáze, kde sú dostupné jedine nám, a sú chránené pred zneužitím. Vaše osobné údaje, ktoré uvádzate na našej stránke sú dôverné a v žiadnom prípade nie sú poskytované ďalším subjektom. Vyhlasujeme, že naša spoločnosť nepredáva, neprenajíma a ani inak neposkytuje Vaše údaje žiadnej tretej strane. 9. Záverečné ustanovenia A. Predávajúci si vyhrazuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať. B. Spotrebiteľ prehlašuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu proležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v zneni neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.
Y2I4ZD